Darmowa dostawa już od 399 PLN

SKLEP I WARSZTAT 696 052 199, 728 529 401 | POMOC DROGOWA 608 528 831 | MSZANA DOLNA UL. KOLBEGO 22A

Darmowa dostawa
Twoje zakupy powyżej 250zł dostarczymy za darmo! Poniżej tej wartosci zapłacisz tylko 10,50zł!
Darmowe zwroty
Jeśli z jakiegoś powodu się rozmyślisz to możesz za darmo zwrócić nieużywane części w ciągu 14 dni.
Wsparcie
Potrzebujesz pomocy w znalezieniu odpowiedniej części? Chcesz o coś zapytać? Skontaktuj się z nami!
Lewy panel
Pokaż lewy panel

Regulamin

I Postanowienia ogólne

 

 1. Właścicielem sklepu internetowego ALECZESCI.PL jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „MIDUW” Wiesław Kędroń z siedzibą w Mszanie Dolnej przy ul. Kolbego 22a.
 2. Niniejszy regulamin kierowany jest do klientów sklepu internetowego i stacjonarnego ALECZESCI.PL. Określa sposoby składania zamówień i płatności. Zamówienia Klientów przyjmowane są przez stronę aleczesci.pl, telefonicznie pod numerem telefonu 696-052-199 lub za pomocą adresu e-mail kontakt@aleczesci.pl. Złożone zamówienie potwierdzane jest wiadomością e-mail lub telefonicznie.

 II Definicje pojęć

 

 1. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem sklepu i przepisami prawa są świadczone usługi drogą elektroniczną lub, z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 2. Dni robocze - są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostawca - firma kurierska dostarczająca przesyłki klientom współpracująca ze sklepem aleczesci.pl
 4. Dostawa - czynność oznaczająca dostarczenie zamówionej przesyłki klientowi.
 5. Konto Klienta - indywidualny dla każdego klienta Panel, utworzony po wcześniejszym zaakceptowaniu regulaminu sklepu przez użytkownika.
 6. Login - indywidualny dla każdego klienta i ustalony przez niego ciąg znaków literowych, cyfrowych lub specjalnych, służący wraz z hasłem do założenia konta w sklepie internetowym oraz do późniejszego korzystania ze sklepu internetowego.
 7. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub specjalnych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym. Hasło wykorzystywane jest w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 8. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 9. Płatności - przekazanie gotówki przez Klienta za zakupiony towar.
 10. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sklepu ALECZESCI.PL
 11. Rejestracja – oznacza czynność niezbędną do rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego.
 12. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 III Zasady korzystanie za sklepu internetowego

 

 1. Sklep internetowy ALECZESCI.PL prowadzi sprzedaż nowych części, akcesoriów, kosmetyków, gadżetów do samochodów osobowych.
 2. Rejestrując się w naszym sklepie ALECZESCI.PL automatycznie akceptujesz regulamin strony.

 IV Składanie zamówień

 

 1. Użytkownik po zakończonej rejestracji składa zamówienia w sklepie ALECZESCI.PL poprzez własny Panel Klienta, telefonicznie pod numerem 696 052 199 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep@aleczesci.pl
 2. Przy rejestracji w sklepie ALECZESCI.PL należy wypełnić formularz (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail), aby po zakupieniu towaru możliwa była szybka wysyłka pod wskazany adres. Możliwość także odbioru osobistego w siedzibie firmy (dane adresowe podane na stronie w zakładce Kontakt).
 3. Klient po zakończonym jednorazowym procesie rejestracji wchodząc na stronę ALECZESCI.PL, może zamówić towar poprzez Panel Klienta, drogą mailową lub telefonicznie.

 V Płatności

 

 1. Ceny w sklepie internetowym ALECZESCI.PL umieszczone obok towaru są cenami brutto i nie zawierają informacji o kosztach przesyłki.
 2. Formy płatnicze akceptowane przez nasz sklep internetowy:
 3. Płatność z góry - przelew bankowy na podany poniżej numer konta bankowego mBank nr konta 68 1140 2004 0000 3802 7466 9767 Zamówienie zostanie przesłane po wpłynięciu środków na rachunek bankowy sklepu.
 4. Płatność z góry poprzez system PayU. Procedura wysyłki towaru do Klienta rozpoczyna się w chwili otrzymania przez sklep ALECZESCI.PL informacji od systemu PayU o otrzymaniu wpłaty.
 5. Przesyłka kurierska pobraniowa. Klient płaci za towar w momencie dostarczania towaru przez kuriera.
 6. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym. Klient płaci gotówką za towar w siedzibie firmy.
 7. Klient otrzymuje wiadomość w jakim czasie należy dokonać płatności za zamówione towary.
 8. W sytuacji, gdyby Klient nie zapłacił za zakupy w wyznaczonym terminie otrzymuje on dodatkowy termin na dokonanie płatności. W przypadku nie otrzymania płatności również w drugim terminie umowa sprzedaży zostaje rozwiązana o czym poinformowany zostaje Klient.

Powyżej 399zł przesyłka na nasz koszt.

VI Realizacja zamówienia

 

 1. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar bez wad, w stanie nienaruszonym.
 3. Sprzedawca zamieszcza na stronie sklepu internetowego informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do zrealizowania zamówienia.
 4. Przybliżony czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze.
 5. Zamówienie jest realizowane od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 8.00-17.00.
 6. Sprzedawca zgodnie z życzeniem Klienta, dołącza do przesyłki paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.

 VII Dostawa towarów

 

 1. Dostawa towaru odbywa się na terytorium naszego kraju lub pod adres wskazany na zamówieniu.
 2. Sposoby dostawy: przesyłka kurierska oraz przesyłka kurierska pobraniowa.
 3. Koszt dostawy podany jest na stronie oraz w zakładce Koszty dostawy.
 4. Czas dostawy uzależniony jest od wyboru sposobu dostawy.

 VIII Gwarancja

 

 1. Towary sprzedawane w naszym sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.
 2. W wypadku wszelkich Towarów objętych gwarancją, informacja ta jest umieszona na stronie internetowej sklepu.

 IX Rękojmia

 

 1. Sklep internetowy ALECZESCI.PL zapewnia Klientom towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych. Jeżeli towar posiada wadę odpowiedzialność ponosi sprzedawca.
 2. W przypadku wady klient może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny. Sprzedawca może również wymienić towar na nowy lub usunąć wadę towaru.
 3. Klient w przypadku rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres sklepu, który jest podany w zakładce Kontakt. W przypadku Klienta indywidualnego koszt dostarczenia pokrywa sprzedający.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Klientowi. Roszczenie Klienta w sprawie wymiany towaru bądź naprawy przedawnia się z upływem roku. Klient może w tym terminie odstąpić od umowy lub złożyć oświadczenie w sprawie obniżenia ceny zakupionego towaru.

 X Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient ma prawo odstąpienia od zakupu w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
 2. Czas na zwrot liczony jest od momentu otrzymania towaru przez Klienta.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa ta jest uważana za niezawartą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy do Klienta.
 5. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania z powrotem towaru.
 6. Jeżeli klient nie wybrał najtańszego sposobu dostawy, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Klient ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy nie później niż w czasie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z wcześniej zakupionego towaru.
 9. Sprzedawca sklepu dokonuje zwrotu pieniędzy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient zgodził się na inny sposób zwrotu.

 XI Reklamacje

 

 1. Reklamacje związane z towarem Klient sklepu ALECZESCI.PL może kierować na adres reklamacje@aleczesci.pl
 2. Sprzedawca sklepu ALECZESCI.PL w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji przez kupującego, ustosunkuje się do złożonej wcześniej przez Klienta reklamacji.

 XII Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego przekazanych dobrowolnie w ramach rejestracji jest firma P.U.H Miduw Wiesław Kedroń.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień. Dane te są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta sklepu ALECZESCI.PL zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient sklepu przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych osobowych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację oraz realizację zamówienia.
 4. Klient ma prawo do edycji swoich danych osobowych.
 5. Sprzedawca może na prośbę klienta usunąć jego dane osobowe, a nawet usunąć konto.
 6. Właściciel sklepu internetowego chroni wszelkie dane osobowe Klientów oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia kont klientów przed nieautoryzowanym dostępem do kont przez osoby niepowołane.
 7. Jeżeli klient wybrał płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

 XIII Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca sklepu ponosi odpowiedzialność w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wywiązania się z umowy.
 2. W przypadku sporu, obie strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów jest prawo polskie.
 3. Właściciel sklepu internetowego ALECZESCI.PL zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zamówienia złożone jeszcze przed wejściem w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia.
 4. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania go na stronie internetowej sklepu ALECZESCI.PL. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu o jego zmianie za pomocą wiadomości e-mail, zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego regulaminu. Jeżeli Klient nie akceptuje nowego regulaminu musi powiadomić o tym fakcie sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
 5. Regulamin ten wchodzi w życie z dniem 27 października 2015 r.

 

 
GODZINY OTWARCIA
SKLEP
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 17:00
Sobota: 8:00 - 13:00
SERWIS
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 17:00
Sobota: 8:00 - 13:00
POMOC DROGOWA
nr. tel: 608 528 831
ADRES:
ul. Kolbego 22a
34-730 Mszana Dolna
TELEFON:
696 052 199
573 288 653
797 222 199